Obor kosmetika

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška složená z části státní a profilové a kombinovaná zkouška z odborného výcviku.

  1. Kombinovaná zkouška z odborného výcviku

Kombinovaná zkouška z odborného výcviku se koná formou praktické zkoušky včetně písemné práce – maximálně 7 hodin. Zkouška probíhá ve 3 dnech.

  1. Písemná práce týkající se kombinované zkoušky
  2. Péče o nohy – pedikúra
  3. Péče o ruce – manikúra
  4. Péče o pleť a celková proměna modelky

 

  1. Povinné zkoušky v profilové části maturit:

ústní maturitní zkouška ze zdravovědy, materiálů a z kosmetiky

 

  1. Státní část maturitní zkoušky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk

Základní podmínky pro přijetí:

Úspěšné ukončení ZŠ s dobrým prospěchem, schopnost ústního vyjadřování a společenského chování i adaptability.

 

Možnosti uplatnění absolventů:
Obor je zaměřen na přípravu absolventů pro práci v kosmetických salonech a kosmetických firmách. Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, manikérka, pedikérka. Umějí samostatně podnikat nebo vykonávat činnosti související s tímto oborem. Absolventky si získané vědomosti a dovednosti ověřují na soutěžích.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.